כירורגיה כללית
מנתחים ומומחים

רשימת המנתחים והרופאים בעתידים מדיקל סנטר:

  • ד"ר גורמן יואל
  • ד"ר יולנו יעקב
  • פרופ׳ ללצו׳ק שלמה
  • פרופ׳ קאשוק ג'פרי
  • ד״ר שרון נדב